Adobe Flash - Install
» WszystkieAktualności
Przedszkolaki z rekordem Guinnessa
// 2014-10-21 do 2014-11-05 Przedszkolaki z rekordem Guinnessa
"Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda, tak się zaczyna wielka przygoda. Myję zęby, bo wiem dobrze o tym, kto ich nie myje ten ma kłopoty, Żeby zdrowe zęby mieć, trzeba tylko chcieć” – te słowa popularnej piosenki „Fasolek” towarzyszyły czarnodunajeckim przedszkolakom podczas akcji pobijania rekordu Guinnessa w jednoczesnym myciu zębów. czytaj więcej
Gminne Ćwiczenia Strażackie
// 2014-10-20 do 2014-11-04 Gminne Ćwiczenia Strażackie
19 października 2014 r. w Baligówce , odbyły się Gminne ćwiczenia Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Temat ćwiczenia „Współdziałanie wybranych służb Gminy Czarny Dunajec w trakcie pożarów kompleksów leśnych”. czytaj więcej
MAŁOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
// 2014-10-14 do 2014-10-30
Nawiązując do porozumienia zawartego pomiędzy naszymi organizacjami uprzejmie informuję, że Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy posiada około 65 wolnych miejsc w realizowanym przez nas projekcie „Pomysł na siebie” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. czytaj więcej
Przeziyracka w „Dominówce”
// 2014-10-13 do 2014-10-27 Przeziyracka w „Dominówce”

Sceniczne popisy młodych tancerzy i śpiewaków góralskich

W ubiegłą niedzielę, 5 października, w siedzibie Związku Podhalan w Ratułowie, zwanej powszechnie „Dominówką”, zorganizowano XXVII Przeziyrackę Młodych Toniecników i Śpiewoków Góralskich. czytaj więcej
Ogłoszenie
// 2014-10-13 do 2014-10-24
Urząd Gminy Czarny Dunajec informuje mieszkańców wsi Ratułów, że w dniach 13 – 24 października 2014 roku będzie realizowany remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej w miejscowości Ratułów.
W związku z powyższym rzystanki autobusowe: Ratułów Sklep i Ratułów Remiza będą w tym czasie wyłączone z użytkowania.
czytaj więcej
Internet na rynku
// 2014-09-29 do 2014-10-30 Internet na rynku
Od ubiegłego poniedziałku na rynku w Czarnym Dunajcu i pewnie w jego bliskim sąsiedztwie można już korzystać z darmowego dostępu do Internetu. Przy współudziale Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu jedna z lokalnych firm udostępniła zainteresowanym taką możliwość. Po połączeniu z siecią klientów powita baner, jaki prezentujemy obok. Po zaakceptowaniu regulaminu uzyskamy bezpłatny dostęp do sieci Internet. Nazwa rozgłoszeniowa sieci SSID to: HotSpot_Rynek. Na razie dostępne jest połączenie o prędkości 512/128 kbps. W imieniu administratorów zapraszamy do korzystania z nowego udogodnienia.
Say
czytaj więcej
Ogłoszenia / Obwieszczenia
ArchiwumAktualne przetargi
ArchiwumPostępowanie administracyjne
brak
ArchiwumOgłoszenia inne
GOPS - osoby niepełnosprawne
//2014-02-17 do 2014-12-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefa Piłsudskiego 4, informuje, osoby niepełnosprawne, oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich, iż z uwagi na bariery architektoniczne w budynku, przyjmowane są one w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 12 Dziennik Podawczy (ul. Józefa Piłsudskiego 2).
Pracownik socjalny tut. Ośrodka po uzyskaniu informacji od pracownika z Urzędu, podejdzie do danej osoby.
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 27 sierpnia 20 1 4 r.
//2014-08-28 do 2014-11-16
o terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
w celu zgłaszania kandydatów na radnych do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
//2014-08-22 do 2014-10-31
Wyprawka Szkolna 2014
//2014-05-30
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
Dowody osobiste
//2014-02-12 do 2014-12-30
Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, iż dowody osobiste wydane w 2004r. tracą ważność w 2014r. W związku powyższym każdy winien sobie sprawdzić datę ważności dowodu osobistego, a w przypadku stwierdzenia nieważności dokumentu, istnieje obowiązek zgłoszenia się co najmniej miesiąc przed upływem terminu ważności, celem złożenia nowego wniosku dowodowego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI!
//2014-02-12 do 2014-12-30
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. ( Dz.U z 2006r. Nr 139 poz. 993 ze zmianami ), na podstawie art.33 nikt nie ma prawa zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że taka możliwość wynika z uregulowania zawartego w przepisach prawa.
UTRATA DOWODU OSOBISTEGO!
//2014-02-12 do 2014-12-30
Utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w:

- dowolnym organie gminy lub miasta
- w urzędzie konsularnym, w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju
Uproszczenia wynikające z ustawy o ewidencji ludności
//2013-01-09 do brak
Wójt Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.
brak
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec