Adobe Flash - Install
» WszystkieAktualności
Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+
// 2014-07-15 do 2014-07-30 Trwa nabór do projektu „Pierwszy dzwonek” dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+
Mieszkańcy Gminy Czarny Czarny Dunajec! Wsparcie finansowe dla rodzin wielodzietnych z czwórką i więcej dzieci na dofinansowanie zakupu artykułów edukacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. czytaj więcej
Spotkanie najlepszych w Cichem
// 2014-07-12 do 2014-07-28
Zgodnie z zapowiedzią publikujemy kolejną porcję informacji dotyczących gminnego zakończenia roku szkolnego, czyli spotkania najlepszych uczniów roku szkolnego 2013/2014 w sali sportowej w Cichem. Przenieśmy się więc w czasie do wtorku, 24 czerwca, kiedy to odbyło się to wydarzenie. Podobnie jak w latach ubiegłych na spotkanie zaproszono najlepszych uczniów z poszczególnych szkół. Właśnie dla nich przygotowano nagrody, książki i dyplomy. czytaj więcej
Podsumowanie roku szkolnego
// 2014-07-11 do 2014-07-28 Podsumowanie roku szkolnego
We wtorek, 24 czerwca, w sali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Cichem odbyło się gminne podsumowanie roku szkolnego 2013/2014. Podobnie jak w latach ubiegłych na spotkanie zaproszono najlepszych uczniów z poszczególnych szkół. Podsumowanie obejmuje nie tylko o wyniki w nauce ale także wszelkie inne znaczące sukcesy, w tym artystyczne i sportowe, indywidualne i grupowe. czytaj więcej
Absolutorium dla wójta
// 2014-07-10 do 2014-07-28 Absolutorium dla wójta
Ostatnia zwyczajna sesja Rady Gminy miała miejsce w piątek, 27 czerwca. Radni zebrali się jak zwykle w sali posiedzeń urzędu gminy, by debatować nad najważniejszymi problemami lokalnej społeczności. I tak obecni usłyszeli tradycyjnie informację o pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami. Najważniejszym punktem posiedzenia było jednak podjęcie uchwały w sprawie udzielanie wójtowi gminy absolutorium za 2013 rok. Obowiązująca procedura jest tu dość skomplikowana, więc przypominamy kolejność postępowania w tej najważniejszej dla samorządu sprawie. czytaj więcej
Granie i śpiewanie w Chochołowie
// 2014-07-10 do 2014-07-28 Granie i śpiewanie w Chochołowie
W niedzielę, 6 lipca, na plenerowej scenie ustawionej w Chochołowie odbyło się XIII Śpiywanie i Granie Pod Chochołowskom Strzechom. Organizatorami niekonkursowego przeglądu są: Centrum Kultury i Promocji wraz z Urzędem Gminy w Czarnym Dunajcu, Związek Podhalan, Rada Sołecka i jednostka OSP w Chochołowie. czytaj więcej
Piłka siatkowa gimnazjów
// 2014-07-09 do 2014-07-26 Piłka siatkowa gimnazjów
We wtorek, 17 czerwca, na hali sportowej w Podczerwonem odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Mistrzostwo Gminy Czarny Dunajec Gimnazjów. Startowano w kategorii mix, czyli dziewcząt i chłopców razem. Zawody odbyły się w ramach Memoriału im. Zdzisława Duraja. czytaj więcej
Ogłoszenia / Obwieszczenia
ArchiwumAktualne przetargi
ArchiwumPostępowanie administracyjne
brak
ArchiwumOgłoszenia inne
GOPS - osoby niepełnosprawne
//2014-02-17 do 2014-12-30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefa Piłsudskiego 4, informuje, osoby niepełnosprawne, oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich, iż z uwagi na bariery architektoniczne w budynku, przyjmowane są one w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 12 Dziennik Podawczy (ul. Józefa Piłsudskiego 2).
Pracownik socjalny tut. Ośrodka po uzyskaniu informacji od pracownika z Urzędu, podejdzie do danej osoby.
Wyprawka Szkolna 2014
//2014-05-30
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
Dowody osobiste
//2014-02-12 do 2014-12-30
Wójt Gminy Czarny Dunajec informuje, iż dowody osobiste wydane w 2004r. tracą ważność w 2014r. W związku powyższym każdy winien sobie sprawdzić datę ważności dowodu osobistego, a w przypadku stwierdzenia nieważności dokumentu, istnieje obowiązek zgłoszenia się co najmniej miesiąc przed upływem terminu ważności, celem złożenia nowego wniosku dowodowego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I DOKUMENTÓW TOŻSAMOŚCI!
//2014-02-12 do 2014-12-30
Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. ( Dz.U z 2006r. Nr 139 poz. 993 ze zmianami ), na podstawie art.33 nikt nie ma prawa zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że taka możliwość wynika z uregulowania zawartego w przepisach prawa.
UTRATA DOWODU OSOBISTEGO!
//2014-02-12 do 2014-12-30
Utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić w:

- dowolnym organie gminy lub miasta
- w urzędzie konsularnym, w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju
Uproszczenia wynikające z ustawy o ewidencji ludności
//2013-01-09 do brak
Wójt Gminy w Czarnym Dunajcu informuje, że w dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego.
brak
Agroturystyka w Gminie Czarny Dunajec